หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะนาวหวาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
''ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
เกษตรกรรมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
ศาสนสถานในตำบล
วัดกัณฑาพฤกษ์
หลวงปู่โมง
อบต.มะนาวหวาน
1
2
3
 
 
 


การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผังเมือง แหล่งน้ำ สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมการมีอาชีพ การมีงานทำและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ และการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทย

การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด
 


การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุน การท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 


ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด

การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

การส่งเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและทันสมัย

การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
 


การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย์กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียรวม

การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 


การส่งเสริมหลักการทำงานแบบบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น

การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล

การสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส

การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมสร้างความสามัคคี และทีมงานในหน่วยงาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-780-6477
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10