หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางฐิตาภรณ์ สวัสดิ์วงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7564081


นางถนอมพรรณ คณะฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2337289


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม