หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะนาวหวาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
''ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
เกษตรกรรมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
ศาสนสถานในตำบล
วัดกัณฑาพฤกษ์
หลวงปู่โมง
อบต.มะนาวหวาน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว2876 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่องการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รรับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาก่อนออกจากราชการโดยคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ที่ ลบ0023.2/ว2659 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ที่ ลบ 0023.2/ว2732 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ เรื่องการกรอกข้อมูลบุคลากรถ่ายโอนที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023./ว1170 เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว2851 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน2566) [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ว1201 เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ที่ ลบ 0023.2/ว1204 เรื่องสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ที่ ลบ0023.2/1203 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ ที่ ลบ 0023.4/ว 2818 ลว 17 สค 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2765 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2764 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2735 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2734 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
ที่ ลบ 0023.2/ว 499 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1168 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น [ 9 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 77
   


 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-780-6477
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10