หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะนาวหวาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
''ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
เกษตรกรรมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
ศาสนสถานในตำบล
วัดกัณฑาพฤกษ์
หลวงปู่โมง
อบต.มะนาวหวาน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1243 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุฯ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1242 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2963 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2960 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว2959 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2953 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ที่ ลบ0023.2/ว1224 เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.2/ว2899 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
ด่วนมาก ที่ ลบ0023.2/ว2897 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ว1221 เรื่อง เลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 2 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1222 เรื่อง การจัดส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษา 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
ที่ มท0807.3/ว 3084 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 131 กลับต้นสังกัด [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ว1215 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ที่ มท0809.4/ว 3365 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4  [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ที่ ลบ 0023.2/ว1210 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว1211 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 77
   


 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-780-6477
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10