หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหว้ดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือนมกราคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-51-0065 (กองคลัง) อบต.มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านจีบกันแสง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7