หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) กองสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะนาวหวาน (กองสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างบุคคลภายนอกออกแบบโครงการงานก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) กองสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-62-0086 กองสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ทะเบียน 82-3263 ลพบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024-54-0001 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26