หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะนาวหวาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
''ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
เกษตรกรรมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล
มะนาวหวาน
ศาสนสถานในตำบล
วัดกัณฑาพฤกษ์
หลวงปู่โมง
อบต.มะนาวหวาน
1
2
3
 
 
 
 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม มีระยะทางไปตามถนน สายตรี ลพบุรี-วังม่วง ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน สายวังม่วง-ท่าหลวง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากถนนสาย 2282 (มะนาวหวาน-สวนมะเดื่อ) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ตำบลมะนาวหวาน มีพื้นที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ ถูกผลกระทบจากโครงการเขื่อนป่าสัก ประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,250 ไร่  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวานโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเดิม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,468 คน แยกเป็น

ชาย    2,135    คน คิดเป็นร้อยละ   47.78

หญิง    2,333   คน คิดเป็นร้อยละ   52.22
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,673    ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย     53.19     คน/ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ลักษณะลาดเทสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ระหว่างกลาง พื้นที่ด้านตะวันออก มี 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8 ด้านตะวันตก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 พื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ติดกับ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ  
      ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ  
      ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 
 
 
ตำบลมะนาวหวาน มีเขตการปกครองแบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   มะนาวหวาน 189 208 397 139  
2   มะนาวหวาน 295 352 647 226
  3   มะนาวหวาน 179 191 370 161  
4   แสนสุข 468 533 1,001 342
  5   แก่งน้ำเย็น 313 304 614 274  
6   ท่าตัดลาน 378 417 795 302
  7   น้ำซับเหนือ 72 64 136 77  
8   มะนาวหวาน 241 264 505 152
    รวม 2,135 2,333 4,468 1,673
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์ ณ เดือนมกราคม 2557)
 
 
 
ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ประมาณร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่

อ้อยโรงงาน จำนวน 14,541 ไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5,281 ไร่

ทานตะวัน จำนวน 70 ไร่

มันสำปะหลัง จำนวน 200 ไร่

ไม้ผล จำนวน 506 ไร่

พื้นที่อื่น ๆ จำนวน 3,068 ไร่
พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ อ้อยโรงงาน,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,อื่น ๆ อาชีพรอง คือ ประมงน้ำจืด เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-780-6477
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10